Maľuj ako Rousseau

Milí žiaci, vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Škola umeleckého priemyslu v Košiciach vyhlasuje pre výtvarne nadaných žiakov súťaž v maľbe

Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a základných umeleckých škôl.
Cieľom tejto súťaže je vyhľadávať a podporovať nové talenty z radov detí a mládeže.
Rozvíjať ich záujmy a talent v oblasti výtvarnej tvorby, oceňovať ich výtvarné aktivity.

Propozície súťaže:
Súťaž je dvojkolová:

 1. Súčasťou prihlášky bude pracovný list, ktorý záujemca vyplní a pošle na poštovú adresu ŠUP Košice. Odborná porota vyberie 30 najlepšie vyriešených pracovných listov a ich autorov pozve do druhého kola.
 2. Druhé kolo súťaže bude prebiehať prezenčnou formou v priestoroch školy – v Rotunde na Zbrojničnej ulici 508/4 v Košiciach.

Termíny:

 • Vyhlásenie súťaže: 24. 1. 2024
 • Odovzdanie prihlášok a pracovných listov do súťaže: 12. 2. 2024 do 13.00 hod.,
  na poštovú adresu ŠUP KE. Rozhodujúci je dátum a čas doručenie prihlášky do školy.
 • Druhé kolo súťaže (prezenčne): 14. 3. 2024

Kresliarske a maliarske materiály, pomôcky pre súťažiacich zabezpečí organizátor súťaže.

Prihláška do súťaže „Maľuj ako Rousseau 2024“ a pracovný list TU
Pracovný list odporúčame vytlačiť farebne.

Súťažné maľby bude hodnotiť odborná porota, zložená z pedagógov a žiakov ŠUP Košice. Organizátor následne usporiada výstavu, na ktorej budú prezentované všetky maľby. Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien bude súčasťou programu vernisáže výstavy.

Kritéria hodnotenia:

 • fantázia
 • štylizácia – miera vystihnutia kubistickej štylizácie
 • kompozícia – umiestnenie vo formáte
 • zvládnutie techniky maľby temperovými, akrylovými farbami, miešanie farieb
 • prepracovanosť detailov
 • celkový dojem

Upozornenie: základná škola alebo základná umelecká škola môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 žiakov a to na poštovú adresu: ŠUP Košice, Jakobyho 15, Košice, 040 01


Kapacita súťažiacich v druhom kole je maximálne 30 žiakov.
Všetci účastníci súťaže budú informovaní o výsledkoch prvého kola súťaže emailom. Účastníci druhého kola budú informovaní o výsledkoch súťaže emailom a prostredníctvom webovej stránky školy www.supke.sk.
Vernisáž všetkých malieb spolu s odovzdávaním cien pre najlepších sa uskutoční v Rotunde, na Zbrojničnej ulici 508/4 v Košiciach, 11. 4. 2024, o 16.00 hod.

Ďakujeme a ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom súťaže, neváhajte nás kontaktovať.
Kontaktná osoba: Mgr. art. Katarína Ivanová, 86ivanovakatarina@gmail.com

Veríme, že sa našej súťaže zúčastníte. Tešíme sa na Vás!