Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja

Riaditeľ ŠUP Zsolt Lukács prevzal 13. 11. 2023 Čestnú cenu predsedu Košického samosprávneho kraja pri príležitosti 50. výročia založenia a dosahovanie výborných výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese a pri kreovaní výnimočných osobností reprezentujúcich súčasné umenie.