PLENÁRNA SCHÔDZA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA dňa 14. 9. 2023

Plenárna schôdza rodičov pri Škole umeleckého priemyslu v Košiciach sa uskutoční vo štvrtok 14. 9. 2023 na školskom dvore na Jakobyho 15 v Košiciach. Za nepriaznivého počasia bude v učebni 22.
Program:
16.00 – 16.30 – triedne aktívy podľa rozpisu
16.30 – 17.00 – plenárna schôdza rodičov na dvore, za nepriaznivého počasia v učebni 22.
17.00 – 18.00 – stretnutie triednych dôverníkov v zasadačke na prízemí
17.00 – 18.00 – konzultácie rodičov a učiteľov podľa rozpisu (bude zverejnený na nástenke v hl. budove)