Naša šuper žiačka

Tešíme sa z úspechov našej žiačky Viktórie Kozákovej, ktorá pri príležitosti Dňa študentstva 2022 získala významné ocenenie. Ďakujeme pánovi predsedovi KSK Rastislavovi Trnkovi za docenenie tvorivej práce našich žiakov