Časový harmonogram hodnotenia ročníkového projektu 2020/2021

Dňa 25.6.2021 sa bude konať komisionálne hodnotenie ročníkového projektu. Komisie budú hodnotiť podľa harmonogramu v priloženej tabuľke. Žiaci sa dostavia na hodnotenie najneskôr 15 minút pred jeho začatím a riadia sa pokynmi komisie. Po absolvovaní hodnotenia a oznámení jeho výsledkov vyučovanie pre žiakov končí.