Informácie k obnoveniu prezenčného vyučovania od 10.5.2021

Od pondelka 10.5.2021 sa na základe COVID AUTOMATU aj v našom kraji obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetky ročníky.

Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu.

Pre vstup do priestorov školy je potrebné vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti, ktorý podá prostredníctvom EduPage.
Vyhlásenie o bezinfekčnosti je potrebné podať vždy v nedeľu do 19,00  pred nástupom do školy. (link na podanie vyhlásenia cez EduPage)

aSc Návody (edupage.org)

Bez vyhlásenia nie je možný vstup do priestorov školy.

Všetky ďalšie informácie sa dozviete od triednych učiteľov žiakov.

Žiaci sa samostatne informujú ohľadom podmienok ubytovania na svojom internáte.