Prijímacie skúšky pre školský rok 2021/2022

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 6. a 7. 5. 2021 (v prvom termíne) a 13. 5. 2021 (v druhom termíne).

Príchod uchádzačov bude prebiehať v čase od 7:00 do 8:00.
Predpokladaný koniec skúšok je o 14:40.

Pri príchode do školy budete pedagogickým dozorom usmernení k ďalšiemu priebehu.