Veselú Veľkú noc

Prajeme Vám pokojné prežitie veľkonočných sviatkov a veľa radostných chvíľ.

Vaša ŠUPka

Autorka návrhu: Haniah Heľaková, 3.A, odbor: DDA