9. ročník grafickej súťaže o putovný pohár v umeleckej tvorivosti

Stredná odborná škola informačných technológií – Centrum odborného vzdelávania
Ostrovského 1 v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

vyhlasuje

9. ročník grafickej súťaže o putovný pohár v umeleckej tvorivosti v grafických
(vektorových resp. bitmapových) programoch.


Téma:

1. Doma – Za posledné obdobie sme nútení ostať doma.
Predstav nám svoj život doma.


Uzávierka súťaže: 11. 06. 2021

Podmienky súťaže:

 • Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK od 15 do 20 rokov.
 • Od jedného autora môže byť do súťaže poslaná najviac jedna práca.
 • Použitá môže byť len počítačová grafika – plagát (mal by obsahovať krátky text, názov, slogan….).
 • Súťažné práce prosíme zasielať do súťaže výlučne elektronicky, formou prílohy mailu, alebo v prípade väčších súborov uložením súboru na ľubovolný server (Google drive, Dropbox…) vo formáte JPG, PDF, max. veľkosť súboru 10 MB.
 • Ku všetkým súťažným prácam musia byť priložené vyplnené prihlášky (oskenované a podpísané autorom).
 • Každá súťažná práca musí mať v prihláške vyplnenú kolonku „Popis práce-myšlienka“.
 • Pri hodnotení súťažných prác sa bude brať do úvahy výtvarné stvárnenie, originalita a úroveň počítačového spracovania myšlienky.
 • Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, umelecké odborné školy a odborné školy.
 • Vybraté práce budú elektronicky publikované na stránke školy a sociálnych sieťach. Organizátori si vyhradzujú právo na výber zverejnených prác.
 • Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční koncom júna dištančne online. O presnom začiatku podujatia Vás budeme včas informovať.
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na reprodukovanie zaslaných prác v propagačných materiáloch školy.
 • Do súťaže nebudú zaradené práce, ktorých podstatu budú tvoriť prvky viditeľne skopírované z internetu.

Súťažné kategórie:

1. Umelecké odborné školy:
Počítačová grafika – plagát: formát A4, rozlíšenie 300dpi, farebný model CMYK

2. Odborné školy:
Počítačová grafika – plagát: formát A4, rozlíšenie 300dpi, farebný model CMYK

Putovný pohár získa škola, ktorej žiak sa umiestni na prvom mieste.
Tri najlepšie práce budú odmenené. Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke
www.ostrovskeho.sk

Organizátor si vyhradzuje právo na výber hodnotených prác a právo neudeliť prvé miesto.

Súťažné práce posielajte prosím na adresu: sutaz.ostrovskeho@gmail.com do 11. 06. 2021