Prednáška Fonts SK

Ani počas dištančného vzdelávania nechceme ukrátiť našich žiakov o podnetné prednášky realizované skúsenými odborníkmi z praxe. Minulý piatok sme mali tú česť a mohli sme sa zúčastniť inšpirujúcej prednášky, ktorú viedol Mgr. art. Samuel Čarnoký. Počas besedy uviedol žiakov do histórie vzniku  digitálneho písma na Slovensku a predstavil nám svoju autorskú knihu, v ktorej sa venuje prehľadu digitálneho písma na SK. 

prezentácia Fonts SK