II. SAFEonLINE – Umelecká súťaž

Študujete na strednej škole, zaujímate sa o umenie a technológie a máte viac ako 14 rokov? Už vás nebaví vídať stále rovnaké obrázky mužov v kapucniach a zelených núl a jedničiek? Prostredníctvom svojej vlastnej kreativity a originality môžete pomôcť zmeniť spôsob, akým je zobrazovaná bezpečnosť internetu a kybernetická bezpečnosť.

Po druhýkrát vyhlasuje EURid, register doménových mien .eu, veľkú súťaž a hľadá originálne vizuály na témy kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti na internete. Výhercovia môžu svoje umelecké diela vystaviť v centre Prahy a v ďalších dvoch európskych mestách, ako aj získať ceny v hodnote 200 EUR a vytvoriť klip pre umelca pomocou profesionálnej belgickej audiovizuálnej produkčnej spoločnosti.

Úspešné príspevky musia zobrazovať ľubovoľný aspekt kyberbezpečnosti a bezpečnosti na internete. K téme možno pristupovať z rôznych hľadísk, ako je počítačová kriminalita, zvyšovanie dôvery, súkromie na internete, kyberšikana, budúcnosť kybernetickej bezpečnosti, phishing, technická bezpečnosť, overovanie informácií alebo krádež identity a pod.

Časový harmonogram súťaže:

– Vyhlásenie súťaže – 3.2021.
– Uzávierka prihlášok („Dátum uzávierky“) – 17.06.2021. o [23:59]
– Hodnotenie poroty – 21.06.2021. – 02.07.2021.
– Oznámenie oceneným umelcom – počas 07.2021.
– Výstava a odovzdávanie cien – jeseń 2021.

Ohodnotenie súťažných návrhov:

– Prvá cena:: Klip umelca na sociálne siete vytvorený v spolupráci s profesionálnou audiovizuálnou produkčnou spoločnosťou a darčeková poukážka EURid na 200 EUR;
– 
Druhá cena: darčeková poukážka EURid na 200 EUR ;
 Tretia cena: darčeková poukážka EURid na 150 EUR;
– 
Štvrtá cena: darčeková poukážka EURid na 100 EUR;
– 
Šesť umelcov s piatym až desiatym najvyšším počtom bodov: 6 x 2-mesačné predplatné na online výtvarný kurz na www.schoolism.com v hodnote 35 EUR.

Darčeková poukážka EURid“ znamená náhradu výdavkov v obchode alebo v e-shope podľa výberu víťazného umelca za nasledujúce druhy tovarov alebo služieb: umelecké potreby, umelecké knihy, vzdelávacie umelecké činnosti alebo technické vybavenie pre umeleckú tvorbu. Výhercom bude vrátená suma až do výšky uvedenej na základe predloženia potvrdeniek o týchto výdavkoch a bankového účtu s úhradou do 30. novembra 2021. Výdavky musia vzniknúť po oznámení výhercov.

Klip umelca na sociálne siete“ v spolupráci s profesionálnou produkčnou spoločnosťou znamená produkciu klipu na sociálne siete s dĺžkou 20 až 45 sekúnd s hudbou a dynamickou úpravou vizuálnych prvkov na základe návrhu umelca a vyrobeného (na diaľku) v spolupráci s belgickou audiovizuálnou produkčnou spoločnosťou AcTVty. Proces predprodukcie založený na spolupráci zahŕňa koučovanie a spoluvytváranie scenára deja. Predpokladá sa, že klip bude dokončený do 30. novembra 2021.

Chcete sa dozvedieť viac o I. súťaži SAFEonLINE? Prezrite si katalóg

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Art competition (eurid.eu)