Dištančné vyučovanie od 11. januára 2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 5. januára 2021 pokračujú stredné školy od pondelka 11. januára 2021 v dištančnom vzdelávaní.

Žiaci Školy umeleckého priemyslu zostávajú v domácom prostredí a dištančná výučba prebieha zatiaľ podľa doteraz  platného rozvrhu.  

Vyučovanie v pondelok 11. januára začína 3. vyučovacou hodinou. 

Žiaci sú povinní sa pripojiť na vyučovanie prostredníctvom vopred dohodnutej platformy (MS Teams) s vyučujúcim daného predmetu. Dochádzka žiakov v rámci dištančného vzdelávania sa zapisuje do Edupage, neprítomnosť žiaka bude musieť byť dokladovaná podľa platného školského poriadku.

Podrobnejšie informácie sledujte na web stránke školy a Edupage. Informácie budú pravidelne aktualizované.

Akékoľvek otázky, respektíve problémy súvisiace s dištančnou výučbou adresujte v prvom rade triednym učiteľom alebo zástupcom školy, poprípade riaditeľovi školy.