Príhovor predsedu KSK k otvoreniu školského roka 2020/2021

Vážení učitelia, milí žiaci,


pred pol rokom sa mnohí smiali, že koronavírus dlho nevydrží, pretože bol „vyrobený v Číne“. Dnes však už vieme, že tu s nami ešte chvíľu pobudne. Neviem, ako to vnímate vy, ale mne sa zdá, že nás posledné mesiace okrem iného naučili opäť sa tešiť do školy. Po šiestich mesiacoch sa otvárajú brány škôl a vyučovanie sa začína tak, ako sme naňho zvyknutí.

 

Jedna z definícií inteligencie hovorí, že je to schopnosť prispôsobiť sa neočakávaným situáciám. Vidím v tom súvis aj pri udalostiach z posledných mesiacov. Vy všetci, učitelia aj žiaci, ste sa dokázali prispôsobiť novým výzvam, ktoré pred nami stáli. Vďaka pandémii prešlo naše školstvo najväčšou reformou za posledné roky. Inokedy zakázané mobily či tablety sa v druhom polroku uplynulého školského roka stali nevyhnutnou súčasťou online vyučovania. Mnohí sa zoznámili so samoštúdiom a najmä, všetci sme si vycibrili trpezlivosť, cit pre časový manažment či disciplínu. Veľmi si želám, aby sme to pozitívne, čo nás pandémia naučila, preniesli do vyučovania v tomto a ďalších školských rokoch. A na to negatívne, aby sme rýchlo zabudli. 

 

Aj my, na Úrade Košického samosprávneho kraja, sme sa snažili nezaspať na vavrínoch. V tomto školskom roku otvárame nové odbory na viacerých odborných školách, ktoré sú zamerané na potreby trhu práce. Aktuálne sú to odbory ako programovanie digitálnych technológií, bankový pracovník či správca inteligentných a digitálnych systémov. Rozširuje sa aj spolupráca so zamestnávateľmi zapojenými do programu duálneho vzdelávania. Keď som začínal na župe, do programu duálneho vzdelávania bolo zapojených 80 firiem. V aktuálnom školskom roku je to rekordných 200 firiem zamestnávateľov. A to je skvelá správa. Okrem toho sme v posledných mesiacoch investovali takmer 5-miliónov eur do rekonštrukcií škôl, vďaka čomu ste sa dnes mohli vrátiť do vynovených priestorov.

 

Vážení učitelia, milí žiaci,

 

hoci sa chvíľu zdalo, že sme nad koronavírusom zvíťazili, vidíme, že situácia je iná. Nezabudnite preto na to, čo ste sa v posledných mesiacoch naučili. Za tie chvíle strávené so spolužiakmi počas školského vyučovania na školách to určite stojí. V školskom roku, ktorý dnes začíname, Vám prajem veľa trpezlivosti, optimizmu, chuti, odvahy aj porozumenia. Pevne verím, že zodpovedným prístupom zvládneme každú výzvu.

Rastislav Trnka

predseda