Oznam: obmedzená prevádzka školy – kontakty

V rámci obmedzenej prevádzky sú všetky objekty školy zatvorené. V sídle školy sa zdržiava každý deň poverená kontaktná osoba v časovom intervale podľa potrieb zamestnávateľa.

Na nasledujúcich kontaktoch sú zodpovedné osoby stále zastihnuteľné a vybavujú komunikáciu s partnermi a verejnosťou.

Ivana Havasi, sekretariát:
mail: suvke@suvke.sk
tel.: 0910 873 035

Mgr. art. Zsolt Lukács, riaditeľ:
mail: ilustracie@gmail.sk
tel.: 0905 560 498

Ing. Andrea Štecová, vedúca technicko-ekonomických činností:
mail: ekonom@suvke.sk
tel: 0910 873 034