Dištančná práca pre učiteľov a žiakov v čase prerušeného vyučovania v dňoch 11.3.- 13.3.2020

Pedagogická komunikácia medzi žiakmi a vyučujúcimi o zadaniach, úlohách, študijnom materiály prebieha použitím edupage, emailov, cez skype, messenger, atď.
Úlohou učiteľov  je žiakom zadať a odoslať úlohy, zadania na ktorých majú pracovať.
Úlohou žiakov je realizovať zadané úlohy, zadania, preštudovať učebný materiál – po nástupe do školy budete za tieto zadania riadne hodnotení.