Umelecký projekt 2020

Predmetom súťaže sú projekty v oblasti priemyselného dizajnu, ktoré naznačujú riešenia zlepšujúce fungovanie človeka a jeho životného prostredia v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja a úspory energie. Účelom súťaže je vybudovať povedomie o úlohe priemyselného dizajnu v trvalo udržateľnom rozvoji a propagovať energetickú koncepciu ako spoločné dobro.

Technológia – objekty a procesy kompatibilné s trvalo udržateľným rozvojom.

Životné prostredie – ochrana životného prostredia a zvyšovanie environmentálneho povedomia.

Dedičstvo – projekty inšpirované kultúrnym dedičstvom poľsko-slovenského euroregiónu Beskydy.

Hlavná cena je 2500 euro 🙂

Bližšie informácie o súťaži nájdete TU 🙂