Kruhy na vode – súťaž dizajnu orientovaného na remeslo

Súťaž Kruhy na vode iniciuje a podporuje vznik nových dizajnérskych produktov inšpirovaných tradičným remeslom. Rozvíja tak dialóg o tradičných hodnotách, ich uchovávaní a podobe v súčasnom remesle, úžitkovom umení a dizajne. Za obdobie svojej existencie si súťaž získala renomé rešpektovanej prehliadky, a to nielen  na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Bližšie informácie a prihlášky nájdete TU 🙂