Porada: Školenie k EČ a PFIČ MS z SJL a ANJ 2020

Dňa 10.3.2020 v učebni č. 5 o 15:00 hod. sa koná školenie administrátorov, pomocného dozoru a pomocných hodnotiteľov.

Program:

  1. školenie administrátorov, pomocného dozoru a pomocných hodnotiteľov

Účasť povinná pre všetkých pedagógov zainteresovaných do EČ a PFIČ MS zo SJL, ANJ 2020.

Poobedňajšie vyučovanie pre Vás končí 7. vyučovacou hodinou.