Klasifikačná porada za prvý polrok 2019/2020

Dňa 28.1.2020 v učebni č. 22 o 15:00 hod. sa koná ½ročná klasifikačná porada.

Program:

  1. Klasifikácia za prvý polrok a výchovné opatrenia
  2. Organizačné pokyny
  3. Rôzne

Po skončení zasadnutia pedagogickej rady bude zasadnutie Umeleckej rady v učebni 22.

Účasť povinná pre všetkých pedagogických zamestnancov.

Poobedňajšie vyučovanie končí 7. vyučovacou hodinou, ale o 14.40 hod.