Študijné odbory v školskom roku 2020/2021

Od 1. septembra sa na základe vzniku nového druhu škôl na Slovensku, podľa zmeny zákona 245/2008 Z.z. § 161 premenováva naša Škola úžitkového výtvarníctva Košice na Školu umeleckého priemyslu Košice. Tejto zmene názvu školy podlieha aj zmena číselného kódu odborov ako aj názvy niektorých odborov.
 
V školskom roku 2020/2021 otvárame tieto odbory.
V školskom roku 2020/2021 sa mení názov študijného odboru propagačná grafika na odbor grafický dizajn.