Druhá umelecká trafostanica v Košiciach

Po sídlisku KVP prišlo na rad Staré mesto v Košiciach. V poradí už druhá transformačná stanica Východoslovenskej distribučnej (VSD) sa stala pomyselným plátnom pre domácich mladých umelcov. Dnes, po približne 2 mesiacoch nápadov a samotnej tvorby, sú na svete 4 akrylom stvárnené veľkoplošné podoby elektroenergetiky. „Za obeť“ padol aj najbližší výmenník tepla.

Odbor elektroenergetiky je veľmi špecifickým odvetvím, ktorý už len svojou terminológiou je vzdialený bežnému hovorovému jazyku. Preto laická verejnosť častokrát ani nevie, čo všetko obnáša, na akých princípoch a fyzikálnych javoch funguje. Pritom elektrina je dnes v domácnosti už nezastupiteľná. VSD sa teda rozhodla, že abstraktné a odborné termíny sa bude snažiť pretlmočiť verejnosti dostupnejšou formou. Napríklad prostredníctvom umeleckých odkazov na technických objektoch elektroenergetickej infraštruktúry. No a čo už je viditeľnejšie, ako trafostanica.

Fasádu tej na rozhraní Škultétyho a Floriánskej ulici v Košiciach vzali do parády 4 študenti Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach. „V tomto prípade sa nám spoločne podarilo spojiť 2 projekty. Jeden medzinárodný, roots and shoots, ktorý je založený na projektovom vyučovaní. Motivuje mladých ľudí, aby sa zaujímali o svoje okolie, dokázali sa zhodnúť na tom, čo a ako chcú zmeniť, a aj to s pomocou miestnych organizácií zrealizovali. Druhým je lokálny projekt pre východné Slovensko z dielne VSD, v rámci ktorého podporuje umeleckú premenu svojich technických objektov. Pochopenie a pomoc sme našli aj na samospráve košického Starého mesta. A tak sme si mohli vziať na mušku práve trafostanicu, ktorá ponúka veľký priestor na vizuálnu zmenu, ale tiež obsahový odkaz,“ vysvetlila odborná pedagogička školy Elena Čániová. Výsledkom sú umelecky poňaté elektroenergetické pojmy ako svetlo, energia a podobne.

Podľa Čániovej vzbudila myšlienka premeny trafostaníc aj u ďalších žiakov veľký záujem. „V poskytovaní našich trafostaníc pre mladých umelcov chceme určite pokračovať. Projekt v sebe spája osvetu, skrášľovanie životného priestoru, podporu komunity ale aj zmysluplné trávenie času mladých,“ hodnotí prvé pokusy v Košiciach riaditeľ divízie Sieťový obchod vo VSD Jaroslav Hrušč. Pripomeňme, že koncom leta sme verejnosti predstavili prvú takto obmenenú trafostanicu v Drocárovom parku na sídlisku KVP.

Na staromestskej trafostanici nechali svoj autorský výtvarný podpis Miroslava Uhliarová, Jakub Rendoš, Emília Vargová a Ema Halapiová.