Riaditeľské voľno 13.5.2021

Dňa 13.5.2021 (štvrtok) riaditeľ školy udeľuje žiakom školy z dôvodu prijímacieho konania
RIADITEĽSKÉ VOĽNO. 

V piatok 14.5.2021 pokračuje vyučovanie podľa platného rozvrhu.