Súťaž o novú vizuálnu identitu Mestskej knižnice v Bratislave!

Mestská knižnica v Bratislave vyhlasuje súťaž o novú vizuálnu identitu. Súťaž je určená pre profesionálky a profesionálov z oblasti komunikačného dizajnu, fyzické aj právnické osoby.

Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách, pričom prvé kolo pozostáva zo zaslania portfólia relevantných prác a textovej explikácie predbežnej navrhovanej koncepcie. Do druhého kola na základe hodnotenia odbornej komisie postúpi päť finalistov, ktorí vypracujú návrh na vizuálnu identitu na vybraných aplikáciách. Víťaz druhého kola pre knižnicu vypracuje manuál vizuálnej identity, vrátane stanovených aplikácií a bude sa dizajnérsky podieľať na tvorbe novej webstránky inštitúcie v spolupráci s oddelením Inovácie mesta Bratislava magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Prihlášky do prvého kola je potrebné zaslať na sutaz@mestskakniznica.sk do termínu:

Pondelok 10. 5. 2021 do 10:00

Odmeny a predpokladaná výška zákazky:

1. kolo – bez odmeny
2. kolo – odmena (skicovné) za vypracovanie súťažného návrhu: 500,- €* (vrátane víťaza)

Predpokladaná hodnota zákazky pre víťaza: 8 500,- €*

* pre subjekty ktoré sú platcami DPH platia uvedené sumy vrátane DPH 20%

Odborná komisia:

Eva Šimovičová – grafická dizajnérka
Barbora Šajgalíková – grafická dizajnérka
Boris Meluš – grafický dizajnér
Martin Bajaník – grafický dizajnér
Tomáš Štefek – riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave
Michaela Kučová – PR manažérka Mestskej knižnice v Bratislave
Zuzana Ivašková – vedúca oddelenia kultúry magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy

náhradník: Juraj Blaško – grafický dizajnér


Odborný garant súťaže:

Únia grafických dizajnérov Slovenska


Harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže
15. apríl 2021

Termín na odovzdanie podkladov do 1. kola:
10. máj 2021 do 10:00 ráno

Vyhlásenie vyhodnotenia 1. kola:
14. máj 2021

Oslovenie finalistov 2. kola:
17. máj 2021

Termín na odovzdanie návrhov do 2. kola:
14. jún 2021 do 10:00 ráno

Online prezentácia návrhov pred odbornou komisiou:
15. – 18. jún 2021

Vyhlásenie výsledkov 2. kola:
21. jún 2021

Predpokladaná spolupráca s víťazom:
júl – september 2021


Všetky podrobné informácie nájdete v Súťažnej výzve.

Formuláre k prihláseniu: