Súťažná konferencia Junior Internet

Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, tvorbu webov zameraných na vzdelávanie. Súťaž obohacujú aj rôzne workshopy, diskusie a prezentácie.

Prihlásiť sa môže individuálny súťažiaci alebo tím v maximálnom zložení troch autorov. Súťažiaci prihlasuje svoj projekt vyplnením formulára na internetovej stránke súťaže
http://www.juniorinternet.sk<http://www.juniorinternet.sk/> v jednej alebo viacerých súťažných kategóriách.


Prihlasovanie je spustené do 15.3.2021.

Viac informácií je možné nájsť na internetovej stránke súťaže
(http://www.juniorinternet.sk<http://www.juniorinternet.sk/>)