Predsudky a duševné zdravie

Pozývame Vás na WEBINÁR zameraný na predsudky o duševnom zdraví.

téma: Predsudky a duševné zdravie

Duševné poruchy sú vystavené negatívnym úsudkom a stigmatizácii oveľa viac, ako akýkoľvek iný druh choroby. Príspevok sa zaoberá mýtami a predsudkami o duševnom zdraví, ich dôsledkami a možnosťami práce s danou témou v prevencii.

cieľová skupina: klienti, rodičia a pedagógovia

Dátum: 17.12.2020 (štvrtok)
Čas: 14.30 hod.
Lektorka: Mgr. Lenka Miterková
Prihlasovanie: https://forms.gle/Wo3QNmCqzZXixgSR9 – 17.12.2020 v dopoludňajších hodinách Vám pošleme link webinára na e-mail, ktorý ste uviedli v prihlasovacom formulári