Informácie k objednaniu karty ISIC

Dokumenty potrebné k vybaveniu karty ISIC na stiahnutie:

V prípade straty ISIC karty je možné objednať si duplikát.
Žiak si  objednáva duplikát sám cez link:

https://isic.sk/ked-stratim-isic/