Asistent učiteľa

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozícií asistent učiteľa na kratší pracovný čas – 50% úväzok, na dobú určitú.

Požadujeme:

 • úplné stredné odborné vzdelanie
 • ovládanie programov Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Ponúkame:

 • nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.  vo výške minimálne 369,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri 50% úväzku.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady:

 • mailom: ekonom@suvke.sk
 • poštou na adresu: Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, 040 01 Košice