Škola umeleckého priemyslu Vám želá veselé prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2020 :)