Fotosúťaž – Moja Európa

Si autorom fotografie, ktorá vznikla pri objavovaní Európy? Tak sme na na tvoju fotografiu zvedaví!

Informačné centrum EUROPE DIRECT Košice vyhlasuje pri príležitosti 15 výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie fotosúťaž na tému „Moja Európa“.
Cieľom je podnietiť ľudí, aby objavovali prínosy nášho členstva v Európskej únii a zapájali sa do jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru.