Vedenie školy DOO 2021

Vitajte na dni otvorených okien 2021

Škola umeleckého priemyslu v Košciciach

Ráčte vstúpiť na online prezentáciu pomocou odkazu, kde Vám  riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy a výchovná poradkyňa odpovedia na Vaše otázky o štúdiu na škole.

Na vstup do online priestoru je potrebné použiť platformu MS Teams. Rozkliknite link v novom okne. Ak nemáte v PC nainštalovaný MS Teams, vyberte možnosť Pokračovať v tomto prehliadači. Skontrolujte nastavenie mikrofónu a kamery a zadajte meno, pod ktorým budete na schôdzi vystupovať. Pripojte sa na hovor pomocou tlačidla “Pripojiť sa teraz”.