Učiteľ umeleckých predmetov – tvorba verejného priestoru, výstavníctvo a scénografia

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na dobú určitú – od 01.09.2021 do 31.08.2022 na pozíciu učiteľ odborných predmetov zameraných na tvorbu verejného priestoru, výstavníctva a scénografiu.


Požadované vzdelanie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore umenie – architektonická tvorba

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka
 • ovládanie 3D programov Sketchup, Blender a pod.
 • portfólio vlastnej tvorby

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Ponúkame:

 • nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.  vo výške minimálne 915,00 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku (t.j. 22 hodín vyučovacej povinnosti).

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poštou na adresu:          

Škola umeleckého priemyslu
Jakobyho 15
040 01 Košice

Kontaktná osoba:      Ing. Andrea Štecová

Email.:                         ekonom@supke.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 20.05.2021.