POKYNY K EČ a PFIČ MS 2022 z anglického jazyka – úroveň B1 a B2

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov sú nasledovné pokyny k EČ a PFIČ MS z anglického jazyka:

„EČ MS z anglického jazyka pozostáva z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu.

PFIČ MS je vypracovanie centrálne zadanej témy v určenej žánrovej forme.“

 Trvanie testov: úroveň B2

 • EČ: 135 minút Formát úloh EČ:
  46 úloh s výberom odpovede („krížik“)
  34 úloh s krátkou odpoveďou („pero“).
 • PFIČ: 75 minút Formát úloh PFIČ:
  1 úloha s dlhou odpoveďou, požadovaný rozsah práce je 200 – 220 slov

Trvanie testov: úroveň B1

 • EČ: 115 minút Formát úloh EČ:
  36 úloh s výberom odpovede („krížik“)
  24 úloh s krátkou odpoveďou („pero“).
 • PFIČ: 75 minút Formát úloh PFIČ:
  1 úloha s dlhou odpoveďou, požadovaný rozsah práce je 160180 slov

Časový rozpis dňa 16. 03. 2022 (streda)

Harmonogram administrácie testov EČ a PFIČ MS z anglického jazyka:

do 8:50 h.                       
príchod žiakov do školy

09:00 – 09:05 h.            
príchod žiakov do učebne, bez kabátov (uložiť v učebni č.8), tašiek, žiak vypne mobil a nesmie ho mať pri sebe, žiaci si sadnú podľa zasadacieho poriadku

09:10 – 09:30 h.            
žiaci v učebniach vypĺňajú záhlavia odpoveďových hárkov, administrátori dávajú úvodné pokyny

09:30 – 11:45 h.            
administrácia testov EČ MS / B2

09:30 – 11:25 h.            
administrácia testov EČ MS / B1

11:45 – 12:25 h.            
prestávka pre žiakov / B2

11:25 – 12:25 h.           
prestávka pre žiakov / B1

 12:30 – 12.55 h.            
žiaci sú v učebniach a čakajú na zverejnenie témy PFIČ, dostávajú úvodné pokyny, žiaci nesmú opustiť učebňu

12:55 – 13:00 h.             
každý žiak dostane zadanú tému, v tomto čase žiaci nesmú nič písať

13:00 – 14:15 h.             
administrácia PFIČ MS