Participatívne rozpočty na školách 2022

V školskom roku 2021/22 sa po prvýkrát zapojili do programu participatívnych rozpočtov na školách. Najskôr študenti tretieho ročníka v rámci predmetu Praktická ekonomika absolvovali vzdelávaciu hru venovanú problematike participatívnych rozpočtov v spoločnosti. Následne pracovali na príprave vlastných projektov na zlepšenie prostredia na našej škole. Do online hlasovania postúpili napokon tri projekty, v ktorých študenti navrhli zakúpenie piknikových stolov, ventilátorov do odborných učební a gaučov na sedenie. Hlasovalo 242 študentov školy, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a výsledky boli veľmi tesné.

Víťazným projektom sa stali piknikové stoly, ktoré už od polovice mája naplno slúžia všetkým v rámci vyučovania aj v  mimovyučovacom čase. Podporený bol aj projekt na kúpu ventilátorov, ktoré by mali v horúcich dňoch pomôcť zlepšiť klímu v učebniach a ateliéroch.

Ďakujeme všetkým aktívnym študentom našej školy! 👍👍👍

Za umožnenie realizácie programu participatívneho rozpočtu na škole patrí vďaka aj nášmu zriaďovateľovi – Košickému samosprávnemu kraju. Veríme, že sa do programu bude možné zapojiť aj v budúcom školskom roku.

Fotogaléria z realizácie participatívneho rozpočtu u nás na škole