Krajina mojej pamäte

V rámci projektu Krajina mojej pamäte sme oslovili  klientov ŠZ pre seniorov ARCUS v Košiciach s ponukou vytvorenia diel s motívmi ich obľúbených miest, na ktoré sa vo svojej pamäti často, či radi vracajú a tieto spomienky ich napĺňajú príjemnými pocitmi. Úloha pre žiačky druhého ročníka spočívala vo vytvorení žánrovej maľby na plátno, na podklade zadaných indícií. Obrazy vznikali počas školského roku na predmete Maliarska príprava. Vyhotovené obrazy dievčatá na vernisáži následne odovzdali seniorom, aby im robili radosť a preniesli ich v myšlienkach tam, kam reálne už ísť nemôžu. Projekt využíval princípy arteterapie a vhodne prepája praktické cvičenie žiakov s profesionálnou praxou, kde sa zadávateľom stáva človek zo sociálne znevýhodneného prostredia. Naplnili sme tak význam edukácie aj v zmysle humanistických hodnôt. Dievčatá si za odmenu vypočuli slová úprimného obdivu a vrúcnej vďaky a všetci sme odchádzali so skvelým pocitom dobre vykonanej práce a s poznaním, že umenie nie je len o komerčných hodnotách, ale môže reálne zlepšiť život tým, ktorí to potrebujú 😊.
 
Tento projekt bol podporený Nadáciou ZSE, v rámci grantovej schémy Výnimočné školy.
Nadácia ZSE logo

Fotografie z vernisáže