DigiFit22

DigiFit22 logo

Kam sú až schopní zájsť naši druháci… 

 …keď sa práve neučia

K nášmu projektu nás viedlo uvedomenie si potreby zvýšenia pohybovej aktivity mladých ľudí, ktorí (aj s ohľadom na charakter u nás študovaných digitálnych kreatívnych odborov) trávia veľa času pri počítačoch, čo ešte podporilo obdobie dištančnej výučby, ktoré sme čiastočne mohli yažiť aj v priebehu končiaceho sa šk.roka. Preto sme hľadali spôsob, ako vymyslieť niečo, čo by motivovalo našich žiakov k pohybu, a to aj bez ohľadu na pandemickú situáciu.
Taktiež sme hľadali možnosti vo výučbe informatiky, v ktorej sme sa chceli viac zamerať na štatistickú a dátovú gramotnosť, nakoľko naši žiaci majú matematiky veľmi málo (len jedna hodina týždenne!) a spojiť to s vizuálnou gramotnosťou pri vytváraní a čítaní grafov a infografík. Ako sme sa aj pri riešení projektu presvedčili, jedná sa o veľmi dôležitú a tak trochu podceňovanú oblasť pri výučbe. A to sme chceli v našom projekte zmeniť.

V projekte sme mali stanovené nasledovné ciele:
1. Zavedenie digitálnych technológií do vyučovania TŠV s cieľom podpory a monitoringu zdravého životného štýlu a aktívneho pohybu mladých ľudí.
2. Vytvorenie série metodík na výučbu INF zameraných na spracovanie a vizualizáciu autentických dát.
3. Vytvorenie infografiky na základe dát získaných monitoringom vlastných pohybových aktivít žiakov.

Cieľovou skupinou boli žiaci 2.ročníka SŠ (všetky triedy). Žiaci boli aktívne zapojení ako autentické zdroje dát – dáta vznikali ich vlastným každodenným pohybom a sebamonitoringom, pri ktorom v priebehu 2 týždňov elektronickou formou hlásili svoje namerané dáta. 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnému príspevku z grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 Nadácie Orange

Nadácia Orange logo