Termíny MS 2022

TERMÍNY EČ A PFIČ MS 2022

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnia 

15. – 16. marca 2022

Časový harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ MS 2022

Dátum a deň Predmet
15. marec 2022 (utorok) slovenský jazyk a literatúra
16. marec 2022 (streda) anglický jazyk

 

Pokyny a harmonogram 15.3.2022 
Pokyny a harmonogram 16.3.2022
Všeobecné pokyny k MS 2022Zadanie PČOZ – obhajoba vlastného projektu – 07. február 2022 (práca v škole od 25.04.- 19. 05.2022)

Zadanie PČOZ – predvedenie umeleckého výkonu – 25. apríl 2022

             Obhajoba PČOZ: 20. máj 2022

             Ústna časť MS sa uskutoční od 30.mája – 03. júna 2022

 

PREHĽAD PRIPRAVOVANÝCH TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

PredmetTrvanie EČ MSFormát úlohTrvanie PFIČ MSFormát úloh
SJL115 minút40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou165 minút1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor 4 tém s určenou žánrovou formou, žiak si vyberie a vypracuje iba 1 úlohu
ANJ / B2135 minút 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou75 minút1 úloha s dlhou odpoveďou (1 zadanie s určenou žánrovou formou 200-220 slov)
ANJ / B1115 minút36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou75 minút1 úloha s dlhou odpoveďou (1 zadanie s určenou žánrovou formou 160180 slov)

SJL – slovenský jazyk a literatúra                         ANJ – anglický jazyk

Podrobnejšie informácie na www.nucem.sk  v položke “MATURITA”