Interakčný dizajn s Micro:bitom

V školskom roku 2021/22 sme vďaka Nadácii Pontis a Nadačnému fondu Telekom získali finančnú podporu na realizáciu projektu Interakčný dizajn s Micro:bitom.

Nadácia Pontis logo
Nadačný fond Telekom logo

Programovanie sa začalo vyučovať na našej škole len od minulého roka a dosiaľ sme skúsenosti na škole s microbitmi nemali. Nakoľko sme však transformovali výučbu informatiky a chceme sa posunúť ďalej smerom k interaktívnej programovanej grafike, našou motiváciou je venovať sa na Slovensku unikátnej oblasti – interakčnému dizajnu v Javascripte s využitím senzorov prostredníctvom Micro:bit-u.

V rámci projektu sa nám podarilo zabezpečiť potrebné technické vybavenie:

Naši študenti budú na hodinách informatiky navrhovať a vytvárať interaktívne grafické aplikáciev Javascripte (knižnica p5.js), ktoré budú interagovať s okolitým svetom prostredníctvom Micro:bit-u, ktorý dokáže spolupracovať s knižnicou p5.js prostredníctvom WebUSB. Cieľom je vytvoriť unikátnu zbierku webových grafických interaktívnych mikroprojektov spolu so sadou učebných materiálov, nakoľko sa tejto oblasti na Slovensku nikto zatiaľ nevenuje. Tieto materiály môžu byť následne využité pri workshopoch pre odbornú verejnosť s cieľom propagovať interakčný dizajn alebo aj na iných umelecky zameraných školách, ktoré chcú podporiť programátorské aktivity vo výučbe.

Výsledky budú postupne zverejnené na samostatnej webstránke venovanej kreatívnemu programovaniu v p5.js a Microbitu.