Pokyny k ukončeniu školského roka

V zmysle pokynu KSK zo dňa 12.6.2020 a na základe rozhodnutia riaditeľa školy v dňoch

22.6.2020 až 29.6.2020 NEBUDE obnovený výchovno-vzdelávací proces prezenčne.

Žiaci ŠUP Jakobyho 15, Košice v uvedených dňoch naďalej zostávajú doma.

Dňa 30.6.2020 o 9.30 hod. sa žiaci 1. až 3. ročníka zúčastnia odovzdávania vysvedčení v škole v triedach podľa rozpisu za dodržania odporúčaní hlavného hygienika SR (dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy školy a rúška počas celého pobytu žiakov v budove školy)

Doprava bude v tento deň posilnená o ďalšie spoje, aby sa mohli žiaci do školy prepraviť. 

Učebnice a knihy z knižnice žiaci odovzdajú TRU – 30.6.2020, od 9.00 – 9.30 hod.

Rozpis tried:

Trieda Učebňa TRU
I.A 5 NAG
I.B 7 STG
I.C 8 ČON
II.A 29 REV
II.B 25 SAM
II.C 36 DRI
III.A 30 MAY
III.B 105 FEK
III.C 22 REP