Grafická súťaž

Grafická súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlasuje 1. júna 2020 už 4. ročník súťaže.

Grafická súťaž je určená študentom stredných škôl, vysokých škôl alebo doktorandom na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku a vedecké bádanie.

Téma tohtoročnej súťaže je „Vedci – superhrdinovia dnešných dní“. V rámci tejto témy môžu študenti a doktorandi prostredníctvom svojich grafických návrhov prezentovať pozitívny dopad vedeckých výskumov na ľudstvo.

 

Kategórie súťaže:

Kategória I: študenti stredných škôl

Kategória II: študenti vysokých škôl a doktorandi

 „Vedci – superhrdinovia dnešných dní“

Uzávierka na zasielanie súťažných prác je 2. októbra 2020. Vyhodnotenie grafických prác sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky.

Bližšie informácie ohľadne súťaže TU 🙂