Informácia k prijímacej skúške

Kritéria prijatia sa uverejnia najneskôr do 7. mája 2020 na webstránke školy.
Po tomto termíne budú rozoslané uchádzačom pozvánky na talentovú skúšku.
V pozvánke budú uvedené organizačné pokyny.

Ďakujeme

Kolektív ŠUP Košice