2% z daní 2020

Milí rodičia, rodinní príslušníci, známi, podporovatelia našej školy obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% z Vašich už zaplatených daní pre naše Združenie rodičov.

Prikladáme aj jednoduchý popis krokov na darovanie 2% dane.

Ďakujeme 🙂

tlačivo_vyhlasenie_o_poukazani_dane_2020

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane z tejto stránky.
  5. Vyplnené tlačivá – Vyhlásenie aj Potvrdenie, doručte najneskôr do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.
  6. Vyplnené tlačivá môžete doručiť aj na sekretariát školy. Musíte tak urobiť najneskôr do 20.04.2020.

Podávate si daňové priznanie sami?

  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 eur.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A: VIII. Oddiel priznania, typ B: XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Názov: Združenie rodičov pri Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach

Adresa: Jakobyho 15, 040 84 Košice-mestská časť Staré Mesto

IČO: 35569832

Právna forma: Občianske združenie

  1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.