Odbory


Animovaná tvorba


Dizajn digitálnych aplikácií


Dizajn grafický a priestorový


Dizajn exteriéru


Digitálna maľba – koncept art


Fotografický dizajn


Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky


Odevný dizajn


Propagačné výtvarníctvo


Propagačná grafika


Scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba