Prípravný kurz

Kurz je prioritne určený pre uchádzačov o štúdium na našej škole, ale môžu sa ho zúčastniť aj ostatní, ktorým obsah kurzu vyhovuje. Zameriava sa na zvládnutie 3 základných tém, ktoré tvoria rámec prijímacej talentovej skúšky. Jednotlivými cvičeniami vás prevedú skúsení pedagógovia našej školy. Počas kurzu máte možnosť konzultovať domáce práce a získať informácie o jednotlivých študijných odboroch.

Obsah kurzu:

  • kresba – osvojenie si základných kresliarskych zručností potrebných pre zvládnutie realistickej kresby zátišia
  • maľba – základy kompozície obrazu a zdokonalenie maliarskych zručností na figurálnom motíve
  • priestorový objekt – rozvoj kreativity, predstavivosti a manuálnych zručností pri tvorbe 3D objektu

Potrebný materiál a pomôcky si zabezpečí každý účastník sám.

Termín: Dátum: Voľné miesta: Lektor:
piatky
16:00 – 19:00
10.1.2020 / 17.1.2020 /
24.1.2020
0 akad. mal.
Kopková Darina
soboty
09:00 – 12:00
11.1.2020 / 18.1.2020 /
25.1.2020
0 Mgr. art.
Lovacká Bronislava
soboty
09:00 – 12:00
11.1.2020 / 18.1.2020 /
25.1.2020
0 Mgr. art.
Katarína Ivanová
piatky
16:00 – 19:00
7.2.2020 / 14.2.2020 /
21.2.2020
0 Mgr. art.
Ivanová Katarína
piatky
16:00 – 19:00
7.2.2020 / 14.2.2020 /
21.2.2020
5 Mgr. art.
Lenka Šturmankinová
soboty
09:00 – 12:00
8.2.2020 / 15.2.2020 /
22.2.2020
0 Mgr. art.
Bačo Adrián
soboty
09:00 – 12:00
8.2.2020 / 15.2.2020 /
22.2.2020
2 akad. mal.
Kopková Darina
piatky
16:00 – 19:00
28.2.2020 / 13.3.2020 /
20.3.2020
10 Mgr. art.
Ivanová Katarína
soboty
09:00 – 12:00
29.2.2020 / 14.3.2020 /
21.3.2020
7 Mgr. art.
Bačo Adrián

Dĺžka kurzu: 9 hodín (1x týždenne 3 hodiny)
Cena: 35 €