Kategória Aktuality

Výsledky prijímacej skúšky a organizačné pokyny

Dôležité upozornenie! Žiadame prijatých uchádzačov, aby vyplnené a podpísané „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium“ zaslali mailom na adresu suvke@suvke.sk najneskôr do 29. 5. 2020 do 12:00 hod. a následne originál poštou na adresu školy (najneskôr do 04. 06. 2020). Uchádzači, ktorí sú neprijatí pre nedostatok…

Úlohy pre dištančnú formu prijímacích skúšok 2020

1. zadanie: Štúdia zátišia Vytvorte z troch predmetov zátišie. Zátišie musí pozostávať z jednofarebnej šálky,  jednofarebnej drapérie (napríklad: handrička, látka, tričko) a jablka či cibule. Nakreslite ceruzkami predmety v zátiší v správnej proporcii a kompozícii. Vyjadrite pomocou tieňovania ich objem, svetlo a materiál. Pokúste…

OZNAM PRE UCHÁDZAČOV – DORUČENIE VÝTVARNÝCH PRÁC

Z dôvodu hygienických predpisov,  s cieľom obmedzenia ďalšieho rozšírenia choroby COVID–19 a z dôvodu  obmedzenia sociálnych kontaktov,  nie je možný osobný odber  výtvarných prác z talentovej skúšky dňa 20.5.2020 v Škole umeleckého priemyslu, Jakobyho 15 v Košiciach. Budeme akceptovať jedine práce odoslané poštou, tak ako je uvedené v pokynoch k talentovej skúške, ktoré…

Informácia pre uchádzačov o štúdium

Dňa 12. 5. 2020 boli odoslané pokyny k talentovej skúške na adresu zákonného zástupcu uchádzačov formou listovej zásielky. Je potrebné, aby zákonný zástupca prevzal zásielku. Zásielka obsahuje informácie o priebehu prijímacieho konania, (ktoré sa uskutoční dištančnou formou – v domácom prostredí),…

Informácia k prijímacej skúške

Kritéria prijatia sa uverejnia najneskôr do 7. mája 2020 na webstránke školy. Po tomto termíne budú rozoslané uchádzačom pozvánky na talentovú skúšku. V pozvánke budú uvedené organizačné pokyny. Ďakujeme Kolektív ŠUP Košice

Súťaž na vytvorenie suvenírov

Kosice the City
Kreatívna súťaž pre krásne a tvorivé mesto Košice 🙂 „Košice sa prezentujú ako moderné, kultúrne, pulzujúce a kreatívne mesto. Kvalita dostupných suvenírov a upomienkových predmetov tomu však do dnešných dní nenasvedčuje. Chceme preto prepojiť šikovných kreatívcov so sektorom turistického ruchu a…