Kategória Aktuality

Prerušenie vyučovania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.   Prijímacie skúšky…

Domáci trénig – pokračujeme :)

cvicenie2
Dobrý deň, milí študenti, dúfam, že ste všetci zdraví a zodpovedne dodržujete mimoriadne nariadenia, najmä dočasné obmedzenie sociálnych kontaktov. Myslím, že nastal čas, kedy prirodzený pohyb a telesná aktivita chýba už aj najväčšiemu fighterovi za minimálnu bodyaktivitu 🙂 Budem rada, keď mi…

Oznam: obmedzená prevádzka školy – kontakty

V rámci obmedzenej prevádzky sú všetky objekty školy zatvorené. V sídle školy sa zdržiava každý deň poverená kontaktná osoba v časovom intervale podľa potrieb zamestnávateľa. Na nasledujúcich kontaktoch sú zodpovedné osoby stále zastihnuteľné a vybavujú komunikáciu s partnermi a verejnosťou. Ivana Havasi, sekretariát:mail: suvke@suvke.sktel.:…

Veda a umenie bez bariér

Spolupráca s katedrou slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ sa začala už v šk. roku 2018/2019, keď pani doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD., oslovila našu školu s ponukou zapojiť sa do projektu KEGA Veda a umenie bez bariér. Zadania sa chytili žiaci tretieho a štvrtého…

Domáci tréning

Dobrý deň, milí kolegovia a žiaci. Pozdravujem vás v tomto neľahkom období. Ako sa máme správať a všetko o dôležitosti prevencie počujeme zo všetkých strán niekoľkokrát za deň a je to dobre, pretože opakovanie je matka múdrosti. Žiaci, nezabúdajte na…

Umelecký projekt 2020

umelecky_projekt_2020
Predmetom súťaže sú projekty v oblasti priemyselného dizajnu, ktoré naznačujú riešenia zlepšujúce fungovanie človeka a jeho životného prostredia v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja a úspory energie. Účelom súťaže je vybudovať povedomie o úlohe priemyselného dizajnu v trvalo udržateľnom…

Porada: Školenie k EČ a PFIČ MS z SJL a ANJ 2020

porada
Dňa 10.3.2020 v učebni č. 5 o 15:00 hod. sa koná školenie administrátorov, pomocného dozoru a pomocných hodnotiteľov. Program: školenie administrátorov, pomocného dozoru a pomocných hodnotiteľov Účasť povinná pre všetkých pedagógov zainteresovaných do EČ a PFIČ MS zo SJL, ANJ 2020. Poobedňajšie vyučovanie pre Vás končí 7. vyučovacou hodinou.