Kategória Aktuality

Náhradné vyučovanie – streda 12.2.2020

Dňa 12.2.2020 sa bude konať korčuľovanie na ľade. Odchod zo školského dvora je o 12.20 pod vedením pedagogického dozoru. Žiaci, ktorí nejdú na korčuľovanie (neboli nahlásení v zozname p. Kaminského do 6.2.2020), pokračujú vo vyučovaní podľa náhradného rozvrhu zverejneného na…

Zmena vyučovania 4.2.2020

Z dôvodu zadávania maturitných tém pre 4. ročníky dňa 4.2.2020 odpadá pre ročníky 1., 2., a 3. prvá vyučovacia hodina. Vyučovanie začína 2. vyučovacou hodinou. 4. ročníky budú mať na 1. vyučovacej hodine zadávanie témy na PČOZ formou obhajoby vlastného…

ZLIN DESIGN WEEK 2020

V mene celého tímu ZLIN DESIGN WEEKU by som Ťa chcela pozvať byť tento rok súčasťou tohto týždňového festivalu dizajnu. Vďaka nemu môžeš predstaviť svetu svoju tvorbu a ukázať, aký potenciál v sebe ukrývaš. Pretože Tvoje práce si zaslúžia byť videné a…

Klasifikačná porada za prvý polrok 2019/2020

porada
Dňa 28.1.2020 v učebni č. 22 o 15:00 hod. sa koná ½ročná klasifikačná porada. Program: Klasifikácia za prvý polrok a výchovné opatrenia Organizačné pokyny Rôzne Po skončení zasadnutia pedagogickej rady bude zasadnutie Umeleckej rady v učebni 22. Účasť povinná pre všetkých pedagogických…

Študijné odbory v školskom roku 2020/2021

studijne_odbory
Od 1. septembra sa na základe vzniku nového druhu škôl na Slovensku, podľa zmeny zákona 245/2008 Z.z. § 161 premenováva naša Škola úžitkového výtvarníctva Košice na Školu umeleckého priemyslu Košice. Tejto zmene názvu školy podlieha aj zmena číselného kódu odborov…

Súťaž – nakresli maskota EYOF 2021

Banský škriatok permoník kedysi ochraňoval baníkov, o rok a pol však bude pomáhať športovcom a zabávať návštevníkov XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici. Mesto pod Urpínom je spájané s povesťami o permoníkoch, preto bude banský škriatok aj maskotom EYOF. O jeho podobe rozhodnú…