Aktuality

ŠUV je po novom ŠUP

Od 1. septembra sa na základe vzniku nového druhu škôl na Slovensku, podľa zmeny zákona 245/2008 Z.z. § 161 premenováva naša Škola úžitkového výtvarníctva Košice na Školu umeleckého priemyslu Košice. Tejto zmene názvu podlieha aj naše logo, ktorého nová verzia pozostáva z dynamickej časti variácií loga.