Úlohy pre dištančnú formu prijímacích skúšok 2020

1. zadanie: Štúdia zátišia

Vytvorte z troch predmetov zátišie. Zátišie musí pozostávať z jednofarebnej šálky,  jednofarebnej drapérie (napríklad: handrička, látka, tričko) a jablka či cibule.

Nakreslite ceruzkami predmety v zátiší v správnej proporcii a kompozícii. Vyjadrite pomocou tieňovania ich objem, svetlo a materiál. Pokúste sa v obrysovej kresbe zachytiť všetky predmety v zátiší. Pracujte mäkkými ceruzami  B-6B na výkres formátu A4. Výkres môžete mať na výšku aj na šírku, podľa zátišia. 

Pomôcky: ceruzky B-6B, guma

Prácu si označte prideleným kódom viditeľne v pravom hornom rohu.


2. zadanie:  Farebná figurálna kompozícia na tému:
„Beztiažové raňajky na vesmírnej lodi“

Namaľujte farebný obrázok s najmenej troma ľudskými postavami v pohybe /deji/ a v náležitom prostredí na uvedenú tému. Pokúste sa farebne pokryť celú plochu výkresu.  Pri práci použite techniku tempery alebo akrylu na výkres formátu A4. Výkres môžete mať na výšku aj na šírku. Výkres si môžete prichytiť o rysovaciu dosku lepiacou páskou.

Pomôcky: lepiaca páska, doska, štetce, paleta, handrička, nádobka na vodu

Prácu si označte prideleným kódom viditeľne v pravom hornom rohu.


3. zadanie: Kreatívna papierová kompozícia v max. rozmere A4
„Maska na tvár/na oči na maškarný ples“

Vytvorte reliéfnu papierovú masku na tvár/na oči na maškarný ples pomocou rôznych techník práce s papierom /strihanie, prerezávanie, vyklápanie, skladanie, lepenie, krčenie, prepletanie/.

Vaša výsledná práca môže mať max. formát A4 a musí sa zmestiť do obálky, v ktorej práce odošlete.

Maska môže byť zvieracia aj maska fantastickej bytosti. Očakáva sa vaša kreativita, originalita a schopnosť práce s materiálom.

Pri práci pracujte s výkresmi A4, nožničkami, lepidlom alebo lepiacou páskou, ihlou, spinkovačkou, dierkovačom.

Masku nechajte bielu, nefarbite ju.

Prácu si označte prideleným kódom na viditeľnom mieste na prednej strane masky.

           

 

Mgr. art. Zsolt Lukács v.r.

Riaditeľ školy