Náhradné vyučovanie – streda 12.2.2020

Dňa 12.2.2020 sa bude konať korčuľovanie na ľade.

Odchod zo školského dvora je o 12.20 pod vedením pedagogického dozoru.

Žiaci, ktorí nejdú na korčuľovanie (neboli nahlásení v zozname p. Kaminského do 6.2.2020),

pokračujú vo vyučovaní podľa náhradného rozvrhu zverejneného na nástenke a web stránke.

V prílohe nájdete presný rozpis a čas 🙂