Zmena vyučovania 4.2.2020

Z dôvodu zadávania maturitných tém pre 4. ročníky dňa 4.2.2020 odpadá pre ročníky 1., 2., a 3. prvá vyučovacia hodina.

Vyučovanie začína 2. vyučovacou hodinou.

4. ročníky budú mať na 1. vyučovacej hodine zadávanie témy na PČOZ formou obhajoby vlastného projektu, podľa nasledovného rozpisu tried.

KRM FOT tento rok pokračujú v pôvodnej verzií PČOZ – prídu až na 2. vyučovaciu hodinu.

Vyučovanie pokračuje 2. vyučovacou hodinou.