Pedagogická rada – 12.11.2019

Dňa 12.11.2019 v učebni č. 22 o 15:00 hod. sa koná ¼ ročná klasifikačná porada.

Program:

  1. Počty žiakov v školskom roku 2020/2021 – nový ŠVP
  2. Klasifikácia a výchovné opatrenia
  3. Školský poriadok – schválenie zmien
  4. Dochádzka
  5. Aktualizačné vzdelávanie
  6. Organizačné pokyny
  7. Rôzne

Po skončení zasadnutia pedagogickej rady bude zasadnutie Umeleckej rady v učebni 22.

 Účasť povinná pre všetkých pedagogických zamestnancov.

Poobedňajšie vyučovanie končí 7. vyučovacou hodinou, ale o 14.40 hod.