Pedagogická rada – 5.11.2019

Dňa 5.11.2019 v učebni č. 22 o 14:50 hod. sa koná pedagogická rada
Program:
1. Psychologická prednáška – téma: Súťaživosť verzus kooperácia
2. Aktualizačné vzdelávanie
3. Organizačné pokyny DOD, Imatrikulácia, Správna voľba povolania
4. Rôzne

Účasť povinná pre každého.
Poobedňajšie vyučovanie končí 7. vyučovacou hodinou, ale o 14.30 hod.